Basal kroppskännedom är en sjukgymnastisk arbetsform inom såväl förebyggande som behandlande verksamheter. Rörelseformen siktar mot ett funktionellt och avspänt rörelsemönsterhållning, frihet i andning och rörelser samt medveten närvaro är centrala begrepp. Genom regelbundet övande får Basal Kroppskännedom så småningom en tillämpning också I det vardagliga livet.

Mindfulness, på svenska medveten närvaro, handlar om att vara mentalt vaken, att vara i nuet, att andas, se, höra, känna och lägga märke till det som försiggår just här och nu utan att varken döma, värdera eller agera.

Vid mindfulnessmeditation utvecklar man förmågan att fokusera på att vara här och nu i tankar, känslor och kropp.

Träningen sker i grupp, i bekväma, och lediga kläder.

Tid: Tisdagar 17.00
Torsdagar 15.00
Kostnad: 50 kr/gång frikort gäller