Nästa Smärtskola startar 5/2.
Boka en tid för bedömning hos en av våra Sjukgymnaster eller Arbetsterapeuter.
Smärtskolan vänder sig till dig med långvarig smärta.
Programmet delas i tre faser:

Fas 1: Fyra interaktiva tillfällen en gång i veckan under 4 veckor inom olika kunskapsområden som syftar till att öka förståelsen av egna hälsoproblem och bättre prioritering av det som är viktigt vid långvarig smärta. Avslutas med att vi hjälper dig att göra en aktivitetsplan som inkluderar fysisk aktivitet och träning samt avspänning och vila 

Fas 2: Du följer din aktivitetsplan under 6 veckor sedan gör vi en uppföljning.

Fas 3: Fortsatt utveckling av hälsofrämjande livsstil under 6 veckor.