Syftet med programmet är att ge deltagarna ökad kunskap om smärtans mekanismer och hur man med lämplig träning och avspänning kan uppnå en hälsosammare livsstil.

Smärtskolan är indelad i 3 faser

Fas 1 – 4 teoritillfällen en gång i veckan under 4 veckor inom olika kunskapsområden som syftar till att öka förståelsen av egna hälsoproblem.  Under dessa veckor kommer deltagarna även att utforma en individuell aktivitets/träningsplan.

Fas 2 – Individuellt anpassad fysisk aktivitet/träning under  6 veckor. Kan initialt ske med hjälp av sjukgymnast med målsättning att klara sin träning självständigt.

Fas 3 – Fortsatt process att utveckla hälsofrämjande livsstil under 6 veckor.

12 veckor efter start har vi en gemensam uppföljning.

Om du är intresserad kontakta Kuling och att boka en tid för bedömning.