Babysim

 

Simning med små barn
Kulings Babysim bedrivs under sakkunnig ledning och kontrollerade förhållanden. Instruktörerna Ann-Helén Mattsson och Madelaine Holmqvist är utbildade på Linnea’s Baby- och Småbarns simskola och anslutna till Simskoleförbundet.
Detta innebär att eventuella risker av medicinsk, psykologisk eller hygienisk karaktär som skulle kunna vara förknippade med bassängbad med små barn är i de närmaste obefintliga.
Babysimmet är en strukturerad verksamhet med simning och vattensäkerhet i fokus.
All inlärning sker på barnets villkor! Barn utvecklas olika och i olika takt.

Att komma under vattnet
Att lära barnet hålla andan är nödvändigt för att  barnet ska kunna lära sig att simma. Det är viktigt att använda en teknik för detta som är mjuk och gradvis så att barnets förtroende för förälder, instruktör och vattenmiljö inte äventyras. Det är inte alltid  nödvändigt att barnet dyker, det väsentligaste är att barnet blir bekvämt med att få vatten över huvud och ansikte.

Förkylda barn ska inte simma under vattnet. Inte heller barn som använder luftrörsvidgande mediciner.

Andra medicinska synpunkter
Bassängbad rekommenderas inte före 3 månaders ålder för att

  • Små barns lungor är känsligare för t ex trikloraminer i bassänghallsluften
  • Små barn är känsligare för nedkylning och har svårare att visa när de är kalla
  • Immunförsvaret hos små barn är sämre

Någon övre åldersgräns finns inte.

På Kulings Babysim är barn mellan 3-12 månader välkomna!

Har du fler frågor besök gärna www.simskoleforbundet.se

Vår verksamhet är ansluten till Simskoleförbundet för Baby och Barn. Vi följer därmed deras och Socialstyrelsens riktlinjer.

simskoleförbundets logga