Företagshälsa på Kuling!

Vi är stolta över att nu kunna erbjuda företagshälsa till små och medelstora företag!

Många vill ha en mer personlig företagshälsa där vi tillsammans tittar på just ert företags behov, vårt motto är att arbeta förebyggande för att hålla företagen friska. Vinsterna med att investera i personalens hälsa och bra arbetsmiljö är många. Personalen mår bättre, produktiviteten ökar, sjukfrånvaron minskar och företaget blir mer attraktivt. Vi stödjer er vid både fysisk och psykisk ohälsa, konflikter och arbetsmiljöproblem. Företagshälsa är en viktig pusselbit i arbetet för att bibehålla en frisk och välmående personal.

På kuling Rehab och Hälsa gör vi hälsoundersökningar för att kartlägga risk för ohälsa och sjukdom och kunna arbeta med att stärka det friska. Utifrån verksamhetens behov och förutsättningar erbjuder vi hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi hjälper er finna det positiva – det ni redan gör i verksamheten som är bra och som funkar – det ska vi bygga vidare på. De risker som finns försöker vi tillsammans eliminera eller begränsa så gott det går.

I vårt team ingår läkare, sjuksköterska, samtalsterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom och administrativ personal.