Företagshälsa på Kuling!

 

Vi erbjuder en personlig lokal företagshälsa av hög kvalitet. Målet för oss är att du skall få en snabb återkoppling och trygghet i frågor som rör er arbetsplats och personal.

Vi är din personliga företagshälsa där vi tillsammans tittar på just ert företags behov, vårt motto är att arbeta förebyggande för att hålla företagen friska. Genom att flytta fokus från reaktivt till preventiv hälsa så minskas risken för ohälsosam sjukfrånvaro.
Vinsterna med att investera i personalens hälsa och bra arbetsmiljö är många. Personalen mår bättre, produktiviteten ökar, sjukfrånvaron minskar och företaget blir mer attraktivt. Vi stödjer er vid både fysisk och psykisk ohälsa, konflikter och arbetsmiljöproblem, riskinventeringar och medicinska lagstadgade undersökningar.
Företagshälsa är en viktig pusselbit i arbetet för att bibehålla en frisk och välmående personal.

 

På kuling Rehab och Hälsa gör vi hälsoundersökningar för att kartlägga risk för ohälsa och sjukdom och kunna arbeta med att stärka det friska.  Utifrån verksamhetens behov och förutsättningar erbjuder vi hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Vi erbjuder utbildningar och kurser och skräddarsyr efter era önskemål!

Vi hjälper er finna det positiva – det ni redan gör i verksamheten som är bra och som funkar – det ska vi bygga vidare på. De risker som finns försöker vi tillsammans eliminera eller begränsa så gott det går. Vi blir din resurs i de frågor som rör hälsa och arbetsmiljö på din arbetsplats. Vår erfarenhet blir din styrka.   

I vårt team ingår företagsläkare, företagssköterska, samtalsterapeut, arbetsmiljöingenjör, organisationskonsult, fysioterapeut, arbetsterapeut.

Våra lokaler är på Lysekils sjukhus och vi har även möjlighet att komma ut till ert företag och göra undersökningar.

Välkommen att kontakta oss för specifika frågor eller bokningar!