Hälsoprofilbedömning


Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofil rekommenderas för att skapa förändring på individnivå genom insikt om samband mellan livsstil och hälsa.

Inför hälsoprofilen svarar deltagaren på frågor gällande levnadsvanor på Todaytoo. Vid mötet går vi igenom svaren tillsammans, mäter blodtryck, vikt och midjemått och i det motiverande samtalet samtalar vi om nuläge och hälsovision. Därefter görs ett submaximalt konditionstest på cykel enl. Ekblom-Bak-metoden. Deltagarens resultat presenteras sedan på deltagarens personliga hälsokonto, Todaytoo.

För dig som arbetsgivare finns möjlighet att få en bild av medarbetarnas hälsa och kartlägga arbetsplatsens mående. Du får underlag för det strategiska hälsoarbetet för din arbetsgrupp, kan rikta investeringar till dem som behöver dem mest och utvärdera effekten av hälsofrämjande insatser.