Hälsoundersökningar

Vårt koncept bygger på en hälsoundersökning vilket är en preventiv undersökning. Där ser vi på det
allmänna hälsotillståndet och kartlägger om det finns en risk för ohälsa och sjukdom. Vi tydliggör
hälsorisker och på ett motiverande sätt föreslår vi insatser, vi lyfter såklart fram friskfaktorerna och
stärker dom ytterligare.

Våra hälsoundersökningar finns i två varianter, antingen grundpaket eller utökad.

Grundpaketet

 • Blodtryck, Vikt, BMI
 • Midjemått
 • Längd
 • Kolesterol
 • HB (blodvärde)
 • Blodsocker (glukos)
 • Konditionstest enligt Ekblom-Bak
 • Kartläggning av levnadsvanor
 • Indelning i risk- eller friskgrupp
 • Individuell statistik
 • Gruppstatistik för företag

Utökat paket

 • Hörseltest
 • Syntest
 • Spirometri

Hälsoundersökning – så går den till

Frågor om livsstil och hälsa

Inför hälsoundersökningen skickas frågor ut digitalt där du svarar på frågor om din hälsa och
dina levnadsvanor. Tillsammans med fysioterapeut går deltagaren igenom svaren.

Mätningar

Längd, vikt, midjemått, blodtryck, kolesterol och blodsocker mäts, och i den utökade
hälsoprofilbedömningen görs ytterligare blodprover.

Konditionstest på cykel enl Ekblom – Bak

Deltagaren cyklar i 8 min på en nivå som ger en lätt andfåddhet. Alla kan genomföra testet,
oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte. Konditionstestet är en viktig faktor för att
bestämma risk för framtida sjukdom.

Ett främjande samtal

Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över livsstilens betydelse för hälsan, med
fokus på nuläge och potentiella förändringar.

Rapport på individ- och gruppnivå

Deltagaren får inlogg till ett hälsokonto med en sammanställd rapport över hälsoläget.
Gruppstatistik kan också sammanställas som underlag för arbetsgivarens strategiska
hälsoarbete (görs endast på grupper större än tio personer).