Kurser/Föreläsningar

Ergonomiutbildning

En viktig faktor för en bra arbetsmiljö är en god ergonomi. Vår prestationsförmåga påverkas om vi har ont i t ex nacke, rygg eller arm. Målet är att öka kunskapen om belastningsergonomi.Hur kan jag själv förebygga,  kopplat både till mitt eget arbetssätt och arbetsplats.

Vi anpassar föreläsningen efter ert företags behov och exempel från innehållet är:
– Vad är en belastningsskada?
– Kan man förebygga ont i rygg eller nacke?
– Arbetsteknik
– Hur ser en bra datorarbetsplats ut?
– Vad kan jag göra själv om jag får ont?

Vi gör även arbetsplatsbesök där vi gör en översyn över din/er arbetsplats , vi kartlägger även hur du kan arbeta mer ergonomisk vid distansarbete.
Tillsammans ser vi vad du eller ditt företag har för behov.

Utbildare är fysioterapeut och arbetsterapeut.

Hot- och våldutbildning

HLR

Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare för vuxna.

En utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna som ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och hur du använder en hjärtstartare. Statistiken visar att det är fler än 20 personer per dag plötsligt hjärtstopp och flertalet av
dessa personer är i arbetsför ålder. Vid ett snabbt och korrekt ingripande ökar chanserna markant till överlevnad.

HLR-utbildningens innehåll
På denna utbildning får du kunskaper som kan rädda liv. Utbildningen varvas med teori samt genomförs med praktiska övningar, alla deltagare får en egen docka att praktisera på. Innehållet i utbildningen är både teoretisk och praktiskt, där tonvikten ligger på det praktiska. Grupperna är inte så stora, detta för att du skall få utrymme till praktiska övningar samt möjlighet till stöttning från vår instruktör.

Under kursen går vi igenom
• Kontroll av livstecken
• Bröstkompressioner
• Inblåsningar
• Hjärtstartare
• Stabilt sidoläge
• Luftvägsstopp

Kursansvarig:
Legitimerad fysioterapeut Madelaine Holmqvist
Målgrupp:
Enskilda personer eller arbetsgrupper
Pris:

 

Stresshanteringskurs

Stress har blivit en del av vår vardag. Blir stressen långvarig utan möjlighet till återhämtning kan både vår kropp och själ ta skada. Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Att lära sig hantera den ofrånkomliga stress som är en del av livet och att förändra den stress som är möjlig att göra något åt kan hjälpa kursdeltagarna att må bättre både fysiskt och psykiskt.

Syftet med stresshanteringskursen är att deltagarna ska:

 Lära känna igen signaler på stress
 Utveckla strategier för att hantera och förebygga stress
 Förstå betydelsen av fysisk aktivitet på rätt nivå för att uppnå och bibehålla god hälsa
 Få verktyg för att själv kunna påverka tankar, känslor och beteenden

Målet med stresshanteringskursen är att deltagarna bättre ska kunna hantera den ofrånkomliga stressen som är en del av livet och att förändra den stress som är möjlig att göra något åt.

Kursansvarig: Fysioterapeut Caroline Karlsson, KBT terapeut och coach Sanna Johansson
Målgrupp: Enskilda eller arbetsgrupper

Sömnkurs

SömnkursHar du svårt att somna, eller händer det att du vaknar lätt och inte kan somna om?
Kursen vänder sig till dig som har sömnproblem.
Du kommer att få lära dig mer om sömn, vad sömnproblem kan bero på samt strategier för att förbättra din sömn. 

Kursansvarig: Arbetsterapeut Matilda Edén
Målgrupp: Enskilda eller arbetsgrupper

Fysisk aktivitet och Hälsa

Forskningen visar att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktiviter och hälsosamma hjärnfunktioner, t.ex. kan fysisk aktivitet påverka minne och koncentration samt skydda mot depression. Tar din träning mer energi än den ger? Behöver du stöttning i rätt dos av fysisk aktivitet.
Hur får vi tiden att räcka till? Måste man verkligen ge sig ut i löparspåret eller gå till gymmet? Hur påverkas kroppen av motion?  Stress och återhämtning – hur påverkas kroppen?

Detta är några av de frågeställningar vi går igenom på vår föreläsning, har du själv några infallsvinklar du du och ditt företag vill lyfta in tar vi såklart hänsyn till dessa!

Välkommen till en inspirerande föreläsning!

Kursansvarig: Fysioterapeut Therese Holm och Madelaine Holmqvist
Målgrupp: Arbetsgrupper

Rökfri med Coachning och KBT

De flesta rökare har nog önskat och kanske även försökt att bli rökfri med ett misslyckande som resultat. Det beror oftast på att rökaren inte kommit till rätta med den riktiga orsaken, den faktiska anledningen till varför Du röker. Dom flesta sluta-röka metoder går ut på att köpa hjälpmedel i olika varianter till dom fysiska behoven, vi vet att det krävs en beteendeförändring för ett lyckat resultat för att nå ett avslut.

I vår utbildning arbetar vi med mental och fysisk träning, dessa delar hänger ihop. Vad händer i kroppen när du slutar röka, kan du undvika att gå upp i vikt? Hur kan du kickstarta kroppen för att få hjälp av kroppens egna lyckohormoner för att må gott och hålla uppe motivationen. Det sägs att det tar 66 dagar att skapa en ny vana. Är du beredd?

Innehåll:
I vår utbildning hjälper vi dig att hitta just dina styrkor, dina resurser och dina förmågor. Vi tittar på mönster och stressnivåer, hittar vinster och hjälp till motivation. Arbetar med andningsövningar, mental träning samt för dagboksanteckningar där du upptäcker när röksuget är som störst. Beroende på om utbildningen sker individuellt eller i grupp kombineras individuella samtal med gruppträffar.

Kursansvarig:
Fysioterapeut Ingrid Browaldh samt KBT terapeut och internationellt certifierad coach – ICC Sanna Johansson.
Målgrupp:
Enskilda personer eller arbetsgrupper
Mål:
Tanken är att synliggöra det som kanske inte var helt tydligt när du började utbildningen. Att se glasklart på vilka känslor som styr vilka beteende och vad det finns för alternativ. Nämligen den självklara orsaken till varför du röker. Och hur du byter ut en invand och kär vana.

Därefter kommer lusten att vilja bli rökfri!