Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta med SAM.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Vad innebär detta för ert företag?
Vi hjälper er att komma igång…

  • Vad säger Arbetsmiljölagen?
  • Hur arbetar man med SAM på ett bra sätt?
  • Hur identifiera och bedöma risker i arbetsmiljön?
  • Vilka åtgärder kan förebygga ohälsa och olycksfall?
  • Hur hanterar vi fysiska, psykiska och psykosociala delar av arbets-miljön?
  • Kriser och konflikter – hur agerar vi?
  • Hur arbetar ett skyddsombud?

Vi utbildar er i hur ni kan arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM och får in det som en enkel rutin i vardagen!

Kursansvarig:
Målgrupp: Enskilda eller arbetsgrupper