Priser

PRISER  UNDER 20 år
Ett tillfälle 60 kr
10-kort 500 kr
3-månaderskort 895 kr
6-månaderskort 1595 kr
Kombi-kort, VT eller HT 2095 kr

 

PRISER Över 65 år
Ett tillfälle 60 kr
10-kort 500 kr
3-månaderskort 895 kr
6-månaderskort 1595 kr
Kombi-kort VT eller HT 2095 kr

 

PRISER  20-65 år
Ett tillfälle 65 kr
10-kort 550 kr
3-månaderskort 995 kr
6-månaderskort 1795 kr
Kombi-kort VT eller HT 2360 kr