Priser

PRISER  UNDER 20 år
Ett tillfälle 65 kr
10-kort 550 kr
3-månaderskort 985 kr
6-månaderskort 1755 kr
Kombi-kort, VT eller HT 2305 kr

 

PRISER Över 65 år
Ett tillfälle 65 kr
10-kort 550 kr
3-månaderskort 985 kr
6-månaderskort 1755 kr
Kombi-kort VT eller HT 2235 kr

 

PRISER  20-65 år
Ett tillfälle 70 kr
10-kort 610 kr
3-månaderskort 1095 kr
6-månaderskort 1975 kr
Kombi-kort VT eller HT 2595 kr