Konditionstest 

Konditionstest på cykel är ett vedertaget sätt att beräkna kondition. Ett cykeltest är skonsamt för kroppen, säkert att utföra och enkelt att standardisera oavsett fysisk aktivitetsnivå, kön och ålder.

Konditionstestet genomförs under 8 minuter på en anpassad nivå så att deltagaren bara blir lätt andfådd.

Testet beräknar maximal syreupptagning, d.v.s. ett objektivt mått på kondition. Det kan användas för att medvetandegöra konditionsnivå och motivera till förändring.

Kostnad: 525 kr