Priser

 

PRISER Under 20 år 20-65 år Över 65 år
Ett tillfälle 105 kr 115 kr 105 kr
10-kort 925 kr 1040 kr 925 kr
Terminskort HT eller VT 2020 kr 2245 kr 2020 kr
Kombikort HT eller VT 2305 kr 2595 kr 2235 kr