Hjälpmedel

Hjälpmedel kan efter en bedömning förskrivas till personer med en eller flera funktionsnedsättningar som försvårar dagliga aktiviteter. Syftet är att kompensera nedsatt/förlorad funktion samt att öka aktivitetsförmågan.
På Kuling förskriver vi hjälpmedel till personer som faller under primärvårdens rehabiliteringsansvar.