HLR-utbildning

 

En kurs som kan rädda liv
Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare för vuxna.
En utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna som ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och hur du använder en hjärtstartare.
Statistiken visar att det är fler än 20 personer per dag plötsligt hjärtstopp och flertalet av dessa personer är i arbetsför ålder. Vid ett snabbt och korrekt ingripande ökar chanserna markant till överlevnad.

HLR-utbildningens innehåll
På denna utbildning får du kunskaper som kan rädda liv. Utbildningen varvas med teori samt genomförs med praktiska övningar, alla deltagare får en egen docka att praktisera på. Innehållet i utbildningen är både teoretisk och praktiskt, där tonvikten ligger på det praktiska. Grupperna är inte så stora, detta för att du skall få utrymme till praktiska övningar samt möjlighet till stöttning från vår instruktör.

Under kursen går vi igenom
• Kontroll av livstecken
• Bröstkompressioner
• Inblåsningar
• Hjärtstartare
• Stabilt sidoläge
• Luftvägsstopp

Kurs
Lokal: Utbildningen hålls i våra lokaler.
Företagsanpassning: Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egen arbetsplats eller i Kuling Rehab och Hälsas lokaler
Tidsåtgång: 2- 3 timmar
Antal deltagare: Max 10 stycken

Efter HLR-utbildningen
Efter utbildningen har du lärt dig utföra hjärt-lungräddning, hur du använder en hjärtstartare samt hjälpa en person som drabbats av luftvägsstopp. Efter godkänd utbildning utfärdas ett intyg.

Övriga villkor
Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till tre veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.
Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.
Kuling Rehab och Hälsa förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Vid anmälan eller frågor om utbildningen. Kontakta VD Charlotte Klang Olsson via mejl eller telefon. charlotte.klang.olsson@kuling.se, 0523-17193