Sjukgymnastikgruppen Kuling, personal koop, ek för som startade som företag 1 september 1993, bytte den 1 december 2010 namn och skepnad. Företaget heter idag Kuling Rehab och Hälsa AB. Kuling är en före detta distriktsjukgymnastikenhet som tidigare var en del av Primärvården, Bohuslandstinget i Lysekil.

Namnet Kuling har inspirerats av kustvindarna och av citatet ”när förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd, andra bygger väderkvarnar”. Den 1 januari 2012 utökade Kuling sin verksamhet och ansvarar nu för all primärvårdsrehabilitering i Lysekil. Detta innebär att utöver sjukgymnastik finns nu även arbetsterapi.

Från och med 1 januari 2015 ingår Kuling Rehab och Hälsa i Vårdval Rehab inom Västra Götalandsregionen. Kuling har åtta delägare. I verksamheten arbetar 7 fysioterapeuter, 1 arbetsterapeuter, 1 ekonom, friskvårdspersonal samt VD .

Kuling erbjuder rehabilitering för Lysekils kommuns invånare via avtal med Västra Götalandsregionen. Valfrihet i vården innebär att även andra kommuners invånare har möjlighet att komma till Kuling. Vår huvudman VGR gör årligen revision av vår verkamhet. Vi arbetar under samma villkor som övriga rehabmottagningar.  

Kuling erbjuder idag även friskvård både i praktisk och teoretisk form. Enskilda individer såväl som företag är välkomna till våra aktiviteter som kan skräddarsys efter behov och önskemål.