Besöksadress:
Lysekils Sjukhus Lasarettsgatan 1, Lysekil

Postadress:
Valbogatan 17, 453 34 Lysekil

Tel: 0523-171 90
Telefontid:
07:15-11:00, 13:00-15:00 (fredagar 13.00-13.30)
Övrig tid kan meddelande lämnas via telefonsvar!

Mailadress:
info@kuling.se

Kontakta oss:
Vi utfärdar ett medicinskt underlag till både färdtjänstintyg och parkeringstillstånd.
Kostnad enligt avgiftshandboken: 420 kr. För bokning kontakta oss

VD/Verksamhetschef

Charlotte Klang Olsson
Tel: 0523-171 93

charlotte.klang.olsson@kuling.se

Behandling av personuppgifter på Kuling Rehab och Hälsa

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.
I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).
Kuling Rehab och Hälsa ingår i Vårdval Rehab och har därmed avtal med Västra Götalandsregionen, VGR. Varje företag som bedriver hälso- och sjukvård är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som företaget utför.

Klicka här för mer information 

Vid eventuella frågor om vår personuppgiftsbehandling kontakta info@kuling.se