Psykisk hälsa på arbetsplatsen

Chef och/eller personal kan hamna i situationer som kräver samtalsstöd för att personen ska komma tillbaka till sin fulla förmåga. Kuling har ett samarbete med Sanna Johansson som är KBT terapeut och internationellt certifierad coach – ICC.

Sanna arbetar för medarbetare, chefs- och ledningsgrupper, i så väl individuella samtal som i grupp. Målet är att i samtalet får personen/gruppen verktyg att hantera svårigheter. Vi erbjuder stresshantering som kan vara ett individuellt samtalsstöd eller i grupp där det kan vara flera insatser så som mental och fysisk träning. Vi erbjuder även kurser i stresshantering där flera professioner samarbetar för bästa resultat. Vi skräddarsyr efter ert behov.

Samtalsstöd

  • Handledning och stödsamtal, antigen individuellt eller i grupp
  • Konflikthantering
  • Kriskonflikt
  • Stresshantering

Chefsstöd

  • Stöttning i ledarrollen
  • Individuell vägledning, Gruppvägledning