Rehab

 

Till oss kan Du vända dig som behöver hjälp med att förbättra eller bibehålla din förmåga att fungera i skola, på arbete eller fritid. Vi är en verksamhet med tillgång till närvarande legitimerade fysioterapeuter / arbetsterapeuter för att stödja våra besökare till ett mer fysiskt aktivt liv. Vi har ett rymligt gym och en varmvattenbassäng att tillgå.

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter arbetar tillsammans med rehabilitering för dig som

  • har nack-, rygg- eller axelbesvär
  • har artros eller andra ledbesvär
  • har skadat dig och behöver träna
  • har svårigheter med gång och balans
  • har smärta och/eller stelhet i kroppen
  • har stressrelaterade besvär
  • har neurologisk eller reumatisk sjukdom
  • har svårt att klara aktiviteter i vardagen

Vi erbjuder både digitala besök och hembesök om behovet finns.

Förutom individuella behandlingar har vi även grupper och föreläsningar.