Rehab

Till oss kan Du vända dig som behöver hjälp med att förbättra eller bibehålla din förmåga att fungera i skola, på arbete eller fritid.
Sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter arbetar tillsammans med rehabilitering för dig som

  • har nack-, rygg- eller axelbesvär
  • har artros eller andra ledbesvär
  • har skadat dig och behöver träna
  • har svårigheter med gång och balans
  • har smärta och/eller stelhet i kroppen
  • har stressrelaterade besvär
  • har neurologisk eller reumatisk sjukdom
  • har svårt att klara aktiviteter i vardagen