Arbetsterapi

 

Kulings arbetsterapeuter hjälper människor, som på grund av skada eller sjukdom har nedsatt förmåga att klara sina dagliga aktiveter i hemmet, skolan, på arbetsplatsen och/eller under fritiden, att återfå optimal aktivitetsförmåga. Våra insatser handlar främst om att kartlägga, förebygga, förbättra eller kompensera en nedsatt förmåga. Vi kan inspirera och motivera dig till framsteg och utveckling.

Tid till arbetsterapeut bokar du genom att klicka här alt ringa 0523-171 90.

Ett besök hos arbetsterapeut kostar 100 kr, frikort gäller.

Hos arbetsterapeuten kan du bl a få hjälp med:

ADL-bedömning/träning

För personer som har svårt för att klara sina dagliga aktiviteter i hem, skola eller på arbetsplatsen.

Andningsskola

Det finns många olika orsaker till att man får en känsla av att det är svårt att andas – andnöd. Lungsjukdom så som Kronisk Obstruktiv Lung-sjukdom, KOL eller astma kan vara en av förklaring. Din andning är det kraftfullaste verktyget för att sänka din inre stress och därmed minska upplevelsen av andnöd. Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan vara dig behjälplig med  andningsteknik som minskar trötthet och andfåddhet samt hur du efter din förmåga ökar din fysiska aktivitet, hur du tränar rörlighet samt stärker viktiga muskler.

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom, som hindrar dagliga aktiviteter och
som inte kan kompenseras på annat sätt, finns möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av bostaden. Kommunens bostadsanpassningshandläggare behandlar din ansökan och beslutar om ev bostadsanpassningsbidrag. Arbetsterapeut bedömer funktionsnedsättning och aktivitetsproblem samt skriver ett intyg. Ansökningsblankett klicka här.

Handrehabilitering

Om du har artros, artrit, nervinklämningar, handledsfraktur eller andra handskador. Grundläggande träning av handens rörlighet och styrka är viktigt för att minska besvär. Att träna upp handens funktion vid till exempel artros eller efter en operation är av stor betydelse.

Hjälpmedelsförskrivning
Ortosutprovning

För hand och handled.

Vardagsbalans

Ihop med arbetsterapeut går ni tillsammans igenom strategier för hur man kan budgetera och hushålla med sin energi. Tillsammans kartläggs hur man kan hantera sin energi och på så sätt öka tid för återhämtning i vardagen och få energi  till de aktiviteter som är viktigast och mest betydelsefulla.
Boka in en tid till arbetsterapeut, ingen remiss behövs.
Besöket kostar 100 kr och frikort gäller.