Stresskola

Har du stressrelaterade symtom så som trötthet, sömnsvårigheter, minnes- och koncentrationssvårigheter, huvudvärk, yrsel, ångest och oro?
Då kanske denna kurs passar dig extra bra.

Kuling Rehab och Hälsa erbjuder stresskola, det är en kurs i att lära sig hantera stress. Syftet med stresskolan är att öka kunskapen kring stress och dess effekter på hälsa och välbefinnande. Du får också lära dig strategier för hur du hanterar din stress samt strategier för att undvika stress i din vardag. Du lär dig att förstå betydelsen av doserad fysisk aktivitet och likaså betydelsen av återhämtning. Under kursen får du också praktiskt prova olika metoder för avspänning.
Institutet för stressmedicin har i samarbete med praktiker från Närhälsan i Fyrbodal tagit fram en regiongemensam stresshanteringskurs utifrån evidens och “best practice”. De fysioterapeuter som håller i stresskolan har genomgått handledarutbildning.

Kursen omfattar 7 tillfällen á 1,5 timma.
Är du intresserad av att delta i vår kurs bokar du först tid med en av våra fysioterapeuter för information och bedömning.

De individuella besöken kostar 100 kr per gång och grupptillfällena 50 kr per gång och är högkostnadsgrundande. Frikort gäller.