Priser

 

 

PRISER Under 20 år 20-65 år Över 65 år
Ett tillfälle 95 kr 105 kr 95 kr
10-kort 840 kr 945 kr 840 kr
Terminskort VT eller HT 1835 kr 2040 kr 1835 kr
Kombikort VT eller HT 2095 kr 2360 kr 2095 kr